Muzika u TV reklamama

22 dec

      Muzika kao sredstvo televizije kao medijuma i televizija kao sredstvo za saopštavanje muzike, od druge polovine 20. veka, gotovo ravnopravno su prisutne i čine sastavni deo svakodnevice najšireg auditorijuma.
Televizijska reklama se sastoji iz video i audio komponente. Čak i ako gledalac nije u mogućnosti da vidi šta se zbiva na ekranu, može da čuje.
Muzika je veoma važna komponenta televizijskih reklama. Emocija koju televizijska reklama treba da izazove je dopadanje, a muzika za reklame na veoma jednostavan način, bez velikog truda gledaoca (koji reklamu ne mora da vidi već samo
da čuje) može da privuče njegovu pažnju, upozna ga sa reklamiranim proizvodom/uslugom, pa i da izazove osećanje dopadanja.

      Muzika u televizijskim reklamama svojom intonacijom, dinamikom, karakterom i tempom treba da podrži sliku, da zajedno sa njom čini jedinstvenu celinu u predstavljanju proizvoda/usluge u reklami i da učestvuje u ostvarivanju cilja – izazivanja potrebe kod gledalaca (potencijalnih potrošača), da reklamirani proizvod/uslugu poseduju.
Ne treba izbegavati ni činjenicu da muzika nije obavezan elemenat reklame. Muzika je jedan od mogućih elemenata televizijske reklame i kao takva mora da prati dinamiku, estetiku i tempo dešavanja u reklami u celosti i da zajedno sa svim ostalim elementima pruži jedinstven doživljaj.
Može da utiče na emocionalno stanje gledalaca (potrošača) i na povećanje njihove potreba za kupovinom. Gledaoci uticaja muzike mogu biti svesni, ali neretko nisu.

Advertisements

Srce mi igra pored nje…

22 dec

      Gledala sam je uvek nekako sa divljenjem. Prosto, ličila je na balerinu. Duge kao izvajane noge i tanak struk; nežne ruke, kojima me je retko grlila, ali ih je vešto, skoro magično koristila u igri; plemenito, produhovljeno lice na kom je ponosito stajalo – Ja sam balerina!

Ponekad, krišom sam obuvala njene špic patike i zamišljala da sam kao ona.

      Nije bilo njenog nastupa na kom sam mirno sedela. Stisnutih palčeva i oznojanih dlanova posmatrala sam je uživajući u svakom njenom pokretu. Govorila je telom; tako graciozno, tako predano.

      Svaki njen uspeh ili kriza bili su deo mene, mog života i odrastanja.

      Za mene je uvek bila najbolja. I sada je!

      Pa i nije slučajno što je balet veliki deo mog života, moja ljubav, iako nikada nisam zaigrala.

      I danas kada je gledam, srce mi igra pored nje…

Daske koje život znače

22 dec

      Svako jutro i dan, svaki slobodan trenutak – odricanje; trud i rad, svaka prolivena suza i kap znoja, zaboravljaju se u jednom trenutku. I, napor i žrtvovanje postaju uživanje.

Publika; scena; daske koje život znače.

      Uzbuđenje, glasno lupanje srca, ubrzano disanje i suva usta pred izlazak na scenu.

      Konačno i taj trenutak. Uvežbanost, talenat i snaga ljubavi izmamljuju gromoglasan ili iskren aplauz.

      Život prilagođen i podređen tim trenucima uživanja i slave.

      Uspeh i zadovoljstvo koji pokreću nove ideje i nova odricanja.

      I sve iz početka…za jedan trenutak, dobar osećaj i daske koje život znače…